Kopie

Arbeidsdeskundig advies

onderscheidend door helderheid en uitstekende externe duiding

Een goed rapport en advies helpt u verder.

Een goed rapport/advies voldoet aan het volgende:

  • Het is desgewenst poortwachtersproof. Met het vooruitzicht op een WIA-aanvraag, kunnen de adviezen gevolgd worden, zodat er geen re-integratiekansen gemist worden.
  • Het ondersteunt de werkgever en medewerker in het vinden van werk dat bij de belastbaarheid past. Een goede (deel)taak analyse is hierbij van belang. Zo komt in zicht wat een werknemer nog wel kan en welke taken niet meer. Mocht het gezien de wet poortwachter noodzakelijk zijn om ook extern te zoeken naar werk, dan heeft een rapport ook een externe duiding. Een externe duiding, ontbreekt vaak in een rapportage, maar is noodzakelijk om richting te geven aan de re-integratie buiten de organisatie.

Als uw medewerker vastgelopen is in het arbeidsproces dan is er vaak een grote black box van factoren die de re-integratie beïnvloeden. Door deze black box is er te weinig inzicht in wat er speelt en de medewerker is niet in staat voldoende mee te werken aan de re-integratie. De werknemer baalt, de werkgever baalt en… hier hangt een prijskaartje aan.

Ik ben arbeidssocioloog, arbeidsdeskundige en re-integratiecoach en ben me sinds 2008 gaan verdiepen in deze vaak ongrijpbare en vaak frustrerende onbewuste processen. We willen weten wat er speelt toch? Dat lost al een hoop op.

Daarnaast heb ik door ervaring en studie vakkennis opgedaan die nodig is voor een succesvol en poortwachterproof re-integratietraject. Ik ben enthousiast over mijn werk en mijn enthousiasme weet ik meestal goed over te brengen op mijn klanten. Het licht wordt weer gezien en we gaan de goede kant op!! Klik hier voor mijn achtergrond

Mijn manier van werken is ondermeer in te zetten bij:

  • Burn-out
  • Overspannenheid
  • Emotionele en energetische disbalances
  • Een gebrek aan inzicht in eigen kwaliteiten
  • Een gebrek aan arbeidstevredenheid en intrinsieke motivatie.

Werkwijze en resultaat
Het begint bij rapport maken oftewel aansluiting vinden bij mijn klant. Want we gaan het samen doen. SAMEN is vooral belangrijk als je niet alleen op bewust, maar ook onbewust niveau zoekt naar inzicht.

Daarna begint de zoektocht naar inzicht. Een zoektocht die gestructureerd wordt door middel van inzichtgevende modellen. Die succesvol wordt door mijn inlevend vermogen. Mijn inlevend vermogen heb ik getraind door middel van coachopleidingen en werk. De zoektocht is overigens ook leuk, want ik hou het graag speels om zo zoveel mogelijk te leren.

Klik hier voor de methoden