• CaRe

    Online Traject Begeleiding en Advies

    1e en 2e spoor

  • CaRe

    Arbeidsdeskundig onderzoek

    1e en 2e spoor

Taking Care voor het re-integratietraject.

Vanuit diverse disciplines en jarenlange ervaring bied ik ondersteuning bij het re-integratietraject.

Samen werken we aan een gezond en duurzaam inzetbaar personeelsbestand.

Arbeidsdeskundig onderzoek - klik hier voor een afspraak

In een arbeidsdeskundig onderzoek wordt voor uw werknemer de belasting en belastbaarheid onderzocht. Met als doel optimaal te re-integreren. De rapporten van CaRe en de adviezen zijn poortwachterproof. U levert de informatie aan en ik doe de rest. Klik hier voor de benodigde informatie. Bovendien zijn de rapportages voorzien van een uitstekende externe duiding vanuit een brede ervaring in de re-integratie. Bij voldoende belastbaarheid ondersteunt het de werknemer bij re-integratie 2e spoor met reële zoekrichtingen.

Online trajectbegeleiding - klik hier voor een afspraak

Zodra de eerste medische rapportage de bedrijfsarts is geschreven kunnen we privacy proof een gesprek voeren met elkaar. De probleemanalyse wordt opgesteld binnen de eerste 6 weken van verzuim. Wilt u per direct je juiste kant op koersen is het goed om gelijk aan tafel te gaan zitten met elkaar. Alle neuzen dezelfde kant op geborgen in heldere afspraken vanuit een goede sfeer. Een bevestiging voor het re-integratiedossier wordt automatisch verstuurd.

Online pre-mediation - Klik hier voor een afspraak

Soms is het helaas zo dat er gelijk spanning op een re-integratie traject staat. Zo kan het zijn dat een werknemer na jarenlange overbelasting op het werk compleet met rust gelaten wilt worden. De poortwachtsvereisten lijken dan strijdig. Om te voorkomen dat werkgever en werknemer recht tegenover elkaar komen te staan kan pre-mediation ingezet worden. Kennis over en begrip voor elkaar belangen voorkomt het spaak lopen van het re-integratietraject met verliezers aan beide kanten, namelijk de werknemers herstel vertraagt en de werkgever heeft een verhoogde kans op een sanctie. Wist u dat burn-out veel angsten en wantrouwen kan veroorzaken?

In gesprek met de bedrijfsarts - klik hier voor een online evaluatie

Weet u welke vragen voorgelegd kunnen worden aan de bedrijfsarts? Hoe kan je privacy proof toch meer handvaten krijgen om de juiste stappen te nemen in de re-integratie? Ik ondersteun hier graag in. Vanuit mijn ervaring en arbeidsdeskundige kennis weet ik welke vragen relevant zijn en hoe bijvoorbeeld de probleemanalyse geïnterpreteerd kan worden. Met toestemming van de werknemer kunnen poortwachtersdocumenten toegestuurd worden. Vervolgens zal ik indien nodig de bedrijfsarts benaderen.

Online coaching - Klik hier voor een afspraak

Als coach heb ik toegevoegde waarde doordat ik me goed kan verbinden met mijn coachee. Online werken vind ik daarbij heel prettig. Ik werk voornamelijk oplossingsgericht. We tunen in op de werkelijke behoeften en doen een beroep op het probleemoplossend vermogen van de coachee. Uiteindelijk wordt er weer licht gezien aan het eind van de tunnel.